top of page

KONSTEN ÄR FRI
en grupputställning om att söka till konsthögskola

24/11 2022 - 15/1 2023

Agnes Sjödin - Sandra Ekborg - Clara Fana - Evelina Lindqvist Hedlund

KONSTEN ÄR FRI

            och till för alla

FRIGalleri brinner för konsten som inte får visas i
vissa rum och strävar efter en öppenhet i Umeås
konstliv som annars är svår att navigera sig runt
i utan en konstnärlig utbildning. Konkurrensen
till konsthögskolorna är hög och djugeln som är
ansökningsprocessen är ett mystiskt fenomen
där ingen verkar kunna svara på varför bara viss
konst passar in.
Konsthögskolornas ansökningar skiljer sig från
de flesta andra utbildningarna. Det behövs
fullständiga gymnasiebetyg men det är endast
arbetsproverna som spelar någon roll. I ansökan
önskas en portfolio med 5-10 arbetsprover i valfria
medium. Det ska även finnas med en personlig
text. Skolorna beskriver motiveringsbreven
som en kortare text om konstnärsskapet. Efter
ansökan blir några antagna till intervju innan det
slutgiltiga beskedet.

På grund av den höga konkurrensen betyder ett
nej från högskolan inte dålig konst. Därför vill
vi synliggöra det engagemang som läggs ner i
ansökningarna för att inspireras och imponeras
av varandra. Utställningen är en del av ett större
budskap om ett fritt skapande och öppna
processer.
I denna grupputställning visades olika verk av fyra
konstnärer som sökt in till konsthögskolor runt
om i landet. Utställningens mål var att bjuda in till
samtal om konst, urval och vad som är konstnärlig
kvalité. Detta samtidigt som vi visar fantastisk
konst såklart!

bottom of page