I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

PÅGÅENDE UTSTÄLLNiNG

"Tavlornas gestaltningar kommer från en hjärna som avfyrat neuroner och drömt under suset av Ålidhems-fläktar."

Lokal fantasmagori: 16 verk.

JOHAN ÅBERG

Johans egna ord:

I denna samling tavlor har jag arbetat med material från hjärtat av Ålidhem. Det kan vara ramar jag hittat i det genirösa soprummet, reklamen som kommer trots 'ingen reklam'-skylten eller trä från en av många övergivna lastpallar. Tavlornas gestaltningar kommer från en hjärna som avfyrat neuroner och drömt under suset av Ålidhems-fläktar.

MANYA SUNDSTRÖM & MATTiAS MARKLUND

22/10-16/11

I oktober tar Manya Sundström (dikt) och Mattias Marklund (foto) plats i galleriet. Utställningen pågår till mitten av november.

Vernissage 22/10 kl 18-19 på Kulturhuset Klossen!

DiKT OCH FOTO

Seaspit: A ballad of life and longing

KONSTNÄRERNAS EGNA ORD

Manya Sundström, född i Tennessee, USA, är matematikutbildare i
Umeå och fritidspoet. Mattias Marklund, född i Skellefteå, är fysiker
i Göteborg och fritidsfotograf.


Manya och Mattias träffades genom gemensamma vänner och
släktingar och började samarbeta, som folk gör nuförtiden, via nätet.
En dag började Manya skriva dikter som passade till Mattias foton
— de stormiga, dystra och ibland hoppfulla bilder han skapat utifrån
Sveriges västkust. Något klickade. En dikt blev till två, som blev till
tjugo, och nu tar samarbetet sitt första steg ut ur den virtuella
världen, in i det verkliga rummet.


Seaspit är ett utforskande av kärlek och längtan, av naturen och
mänskligheten, av allt vi gör fel, och av det som vi ibland gör rätt,
med sand mellan tårna och spott i håret.

English:

Manya Sundström, born in Tennessee, USA, is a mathematics educator in Umeå and a hobby poet. Mattias Marklund, born in Skellefteå is a physicist in Göteborg and a hobby photographer.

Manya and Mattias met through common friends and relatives,and began to collaborate, as people do these days, online. One day Manya started to write poems to fit Mattias’s photos — the stormy,bleak, and sometimes hopeful images he had crafted of Sweden’s west coast. Something clicked. One poem became two became twenty, and now the collaboration takes its first step out of the virtual world, into the real living space.

Seaspit is an exploration of love and longing, of nature and humanity, of all we do wrong, and what we occasionally get right,with sand between our toes and spit in our hair.