TiDiGARE UTSTÄLLNiNGAR

Här går det att ta del av tidigare konstnärer och utställningar som varit på FRiGALLERi.

En sammanställning av konstnärer som ställt ut innan höstterminen 2019.

Broderiklubben BK's utställning

06/12 2019-31/01 2020.

Kalle Johanssons utställning

12/02-27/3 2020.